För dig med sista anställningsdag från 1 oktober 2022 och senare

För dig gäller det nya omställnings- och kompetensstödsavtalet.

Bakgrunden till det nya omställnings- och kompetensstödsavtalet

Från och med 1 oktober 2022  finns ett nytt omställningsstudiestöd - ett resultat av olika lagändringar kring statligt studiestöd. Läs mer om lagändringarna på regeringens webbplats.

De olika lagändringarna har resulterat i en överenskommelse om ett nytt huvudavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetsmarknadens parter (fackförbund), Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan. Det nya avtalet berör arbetstagare inom Svenska kyrkan som har sin sista anställningsdag från och med 1 oktober 2022.  

Länkar till andra sidor

För att du som är eller har varit arbetstagare ska kunna ansöka om någon form av stöd från Kyrkans trygghetsråd krävs att du uppfyller vissa grundvillkor. 
Länk till sidan Grundvillkor för att omfattas av Omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan

Du som är uppsagd kan få stöd och hjälp av Kyrkans trygghetsråd på din väg till ett nytt arbete. Stödet kallas grundläggande omställningsstöd och innebär bland annat olika former av rådgivning.
Länk till sidan Grundläggande omställningsstöd

Det finns olika vägar för dig att komma vidare i arbetslivet, likväl som olika möjligheter till viss ekonomisk kompensation vid behov. 
Länk till sidan Stöd för uppsagd 

Det nya avtalet innebär en möjlighet till starkare ställning på arbetsmarknaden.
Länk till sidan Ekonomiskt stöd för studier

 

 

 

 

 

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.