Fackligt förtroendevalda har en viktig roll

Kyrkans trygghetsråds uppdrag är att ge stöd till uppsagda vid omställningar. Du som är fackligt ombud har en viktig funktion att informera om Omställningsavtalet och de möjligheter till stöd som Kyrkans trygghetsråd erbjuder till den som blir uppsagd.

Om en uppsägning går till på ett bra sätt förkortas tiden i arbetslöshet. Därför kan även arbetsgivare ansöka om stöd inför, under och efter uppsägningar.  

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse

Kollektivavtalets parter har kommit överens om att bilda stiftelsen för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda. Arbetsgivarpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och fackliga parterna är Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

De arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och har betalt den årliga avgiften till trygghetsrådet är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. Arbetsgivare som har hängavtal med Kyrkans trygghetsråds fackliga parter kan också ansöka om anslutning.

Trygghetsrådets verksamhet regleras av Omställningsavtalet(PDF). 

Stöd till uppsagda

Uppsagda kan få stöd på vägen till en ny anställning. Målet är att hitta ett nytt arbete innan uppsägningstiden är slut – därför är det viktigt att ansökan skickas in så snart som möjligt i samband med uppsägningen. Arbetsgivaren och den uppsagda fyller tillsammans i och skickar in ansökan. Det stöd som erbjuds är i första hand ett grundpaket med coachning och en personlig handlingsplan. I vissa fall kan också ekonomiskt stöd vara aktuellt. Läs mer om stödet till uppsagda.

Vem kan få stöd?

Under förutsättning att villkoren är uppfyllda omfattas följande grupper av Omställningsavtalet:

  • Anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist
  • Anställda som riskerar att bli eller är uppsagda av personliga skäl -  ohälsa
  •  Tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning        
  • Den som kommer överens med arbetsgivaren och löser en situation med övertalighet genom att lämna sin anställning kan också få stöd.

Alla anställda på arbetsplatsen kan få omställningsstöd, även de som inte är medlemmar i någon facklig organisation.

Läs mer om villkor för stöd 

Dessa kan inte få stöd

  • Ovanstående grupper som inte uppfyller villkoren för stöd (längd på anställning, omfattning av arbetstid m.m.) 
  • Den som är uppsagd av personliga skäl (förutom ohälsa). 
  • Om det har gått mer än två år sedan uppsägningstidens sista dag.  
  • Den som vid uppsägningen erhållit förmåner av arbetsgivaren utöver lag eller avtal.

Stöd under två år

Som längst kan trygghetsrådet ge stöd under två år. Den som får ett nytt arbete men sägs upp på grund av arbetsbrist även hos den nya arbetsgivaren kan omfattas av efterskydd. Det gäller under fem år och innebär att den uppsagda kan få omställningsstöd igen, under förutsättning att den nya arbetsgivaren inte omfattas av något annat omställningsavtal.

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Vision
Kyrkans Akademikerförbund
Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, DIK-förbundet
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation