Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Checklista för ansökan om stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

1. En medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist.

2. Arbetsgivaren och den uppsagde ansöker om stöd. Fyll gemensamt i blanketten ”Uppsägning på grund av arbetsbrist - ansökan”.  

3. Bifoga protokoll från den fackliga förhandlingen.  

4. Bifoga turordningslista.  

5. Skicka in ansökan så snart som möjligt.

6. Kostnadsbidrag till arbetsgivare som beviljar avtalspension till arbetstagare som löser en övertalighet. Läs mer om villkoren här.  

Observera: skicka alltid in en ansökan, även om den uppsagde redan har fått ett nytt arbete. Efterskydd kan gälla om även den nya anställningen slutar i uppsägning på grund av arbetsbrist.

Läs mer om efterskydd

Blanketter

Blankett stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Blankett om kostnadsbidrag till arbetsgivare som beviljar avtalspension till arbetstagare som löser en övertalighet. Se punkt 6.