Blanketter

Ansök om stöd från Kyrkans trygghetsråd

Blankett: Ansök om stöd från Kyrkans trygghetsrådav arbetsbrist - ansökan

Blanketten fylls i av arbetsgivaren och undertecknas av både arbetsgivare och uppsagd. OBS! Bifoga förhandlingsprotokoll från MBL-förhandling samt turordningslista. Utan dessa dokument är inte ansökan komplett och kan därmed inte behandlas. Skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Länk till blankett arbetsbrist 

Blankett: Uppsägning på grund av ohälsa - ansökan

Blanketten fylls i av arbetsgivaren och undertecknas av både arbetsgivare och uppsagd. OBS! Bifoga förhandlingsprotokoll samt intyg som styrker ohälsa samt arbetsförmågans omfattning. Utan dessa dokument är inte ansökan komplett och kan därmed inte behandlas. Skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Länk till blankett ohälsa 

Blankett: Studiestöd - ansökan

Blanketten fylls i av dig som är uppsagd, tillsammans med din coach. Skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Länk till blankett studiestöd 

Blankett: Löneutfyllnad - ansökan

Blanketten fylls i av dig som fått ett nytt arbete med lägre lön än tidigare. Skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Länk till blankett löneutfyllnad 

Blankett: AGE - försäkran och intyg

Blanketten fylls i av den som är arbetslös – intyg med stämpel från arbetsförmedlingen ska finnas med i ansökan. Om du får ersättning från a-kassa ska intyg därifrån bifogas. Skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Länk till blankett AGE

Blankett: Ansökan om stöd – arbetsgivare

I en omställning som innebär uppsägningar på grund av arbetsbrist kan chefer och ledningsgrupper ansöka om stöd före, under och efter uppsägningarna. Blanketten fylls i av arbetsgivaren och skickas till Kyrkans trygghetsråd (adress på blanketten). Inga dokument förutom ansökan behöver bifogas. Länk till blankett stöd till arbetsgivare

Glöm inte att bifoga!

Är ansökan komplett? Hanteringen fördröjs om inte alla dokument som behövs är bifogade. Se instruktion för respektive blankett!

Postadress

Skicka blanketterna till 

Kyrkans Trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Frågor?

Välkommen att kontakta Annika Klingborg,
08-737 72 16 annika.klingborg@svenskakyrkan.se