Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbetsgivare

Kyrkans trygghetsråd erbjuder dig som arbetsgivare stöd både före, under och efter uppsägningar så att omställningen blir så bra som möjligt för alla inblandade.

Kyrkans trygghetsråd ger stöd till uppsagda vid omställningar. Om en uppsägning genomförs på ett bra sätt för alla inblandade förkortas tiden i arbetslöshet och den nya organisationen får en bättre start. Därför ger Kyrkans trygghetsråd stöd även till arbetsgivare inför, under och efter en omorganisation med uppsägningar.

När medarbetare sägs upp kan det bli turbulent på arbetsplatsen. Ansök om stöd för att få rådgivning och handledning.

Stöd till chefer inför en uppsägning

Att säga upp medarbetare är aldrig lätt. Ansök om stöd för att uppsägningen ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Läs mer.

Stöd till chefer under en omorganisation

Att säga upp medarbetare är aldrig lätt. Ansök om stöd för att uppsägningen ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Läs mer

Ge den nya organisationen en bra start

Efter en omorganisation med uppsägningar är det viktigt att ge den nya organisationen bra förutsättningar. Ansök om stöd för utveckling av teamet.

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse

Kollektivavtalets parter har kommit överens om att bilda stiftelsen för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda. Arbetsgivarpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna är Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbundet SSR och Jusek samt Kyrkans Akademikerförbund.

De arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och har betalt den årliga avgiften till trygghetsrådet är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. Även arbetsgivare som har hängavtal med Kyrkans trygghetsråds fackliga parter kan ansöka om anslutning. Trygghetsrådets verksamhet regleras av Omställningsavtalet.

Se även Åtgärder under en treårig försöksperiod.