Anställd och studiemöjligheter

Är du anställd och funderar på att kanske studera för att stärka din position på arbetsmarknaden? Läs vad det nya avtalet innebär för dig.

Du som har en anställning inom Svenska kyrkan, och som funderar på hur du vill utvecklas professionellt, kan ansöka om vägledning. Det är en tjänst som Kyrkans trygghetsråd erbjuder via underleverantören Randstad RiseSmart. 

Läs mer om vad Randstad Risesmart erbjuder i form av studievägledning till anställda inom Svenska kyrkan. 

För att kunna ansöka om vägledning måste du uppfylla grundvillkoren för omställnings- och kompetensstudiestöd.

Du kan utnyttja vägledningen under ett år efter att du anmält intresse och beviljats stöd. Detta kan vägledningen innehålla (maximalt 3 samtal):

  • Kontakt för att prata igenom din situation. Kanske vill du börja studera eller byta arbete?
  • Validering av formella och informella kunskaper.
  • Information om utbildningar,  yrken och arbetsmarknadsprognoser
  • Hjälp att upprätta studieplan.
  • Hjälp att sätta upp utbildningsmål och planera för hur du ska nå dem.
  • Hjälp och stöd i att söka studier och/eller nytt arbete.
  • Återkoppling via telefon eller mejl för att följa upp hur det går.
  • Tips kring nätverksbyggande. 

CSN har mycket bra information

Länk till bra generell information för dig som funderar på studiestöd från CSN.  

Länk till sida hos CSN om omställningsstudiestöd

Har du frågor om CSN? Ring 0771-276 000 för att prata med handläggare. 

Prognoser på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har mycket bra information som presenterar prognoser för efterfrågan på olika yrkesgrupper. 

Annan information

Förteckning över läroanstalter och utbildningar till vilka studiemedel kan lämnas (2022)

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning.