Ansök om stöd

När du riskerar att bli uppsagd, eller har blivit uppsagd, är det viktigt att du och din arbetsgivare så snabbt som möjligt skickar in en ansökan om stöd till Kyrkans trygghetsråd.

Ansökan måste ha inkommit till rådet inom två år från avgångstidpunkten, sista anställningsdag, för att stöd ska kunna beviljas.

Det finns två blanketter att välja mellan när det gäller uppsägningar som omfattas av stöd från trygghetsrådet..

1. Uppsägning på grund av arbetsbrist

2. Uppsägning på grund av ohälsa  

1. Uppsägning på grund av arbetsbrist
Blanketten Uppsagd p.g.a. arbetsbrist ska användas när du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning upphör och du inte kan erbjudas fortsatt anställning. Du och arbetsgivaren fyller gemensamt i ansökan, undertecknar och skickar in den till Kyrkans Trygghetsråd. Protokoll från MBL-förhandling och turordningslista ska alltid bifogas om det är en uppsägning på grund av arbetsbrist.   

2. Uppsägning på grund av ohälsa
Blanketten Uppsagd av personliga skäl-ohälsa använder du om du är uppsagd av personliga skäl och skälet är ohälsa. Du och din arbetsgivare fyller gemensamt i blanketten, undertecknar den och skickar in den till Kyrkans Trygghetsråd.  Protokoll från förhandling och intyg som bekräftar din ohälsa samt beskriver arbetsförmågans omfattning ska bifogas.  

Beviljat stöd
När Kyrkans trygghetsråd fått din ansökan kontrolleras att den är komplett och att villkoren för stöd är uppfyllda. Du får besked om du beviljats stöd både via din hemadress och din mejladress. Därefter kontaktas du av en coach. Se villkor för stöd.

Löneutfyllnad
Om du får ett nytt arbete med lägre lön än på ditt gamla jobb kan du under en period få löneutfyllnad. Då ska du fylla i blanketten Löneutfyllnad – ansökan och skicka in den till Kyrkans trygghetsråd.  

Ekonomiskt stöd - AGE
I vissa fall är du berättigad till ekonomiskt stöd. Om du inte har något nytt arbete när din uppsägningstid är slut kan du vara berättigad till så kallad avgångsersättning, AGE. Då ska du fylla i blanketten AGE – försäkran och intyg”. Du ska bifoga intyg från A-kassa. Blanketten ska undertecknas och stämplas av Arbetsförmedlingen. Förutom andra grundvillkor, enligt omställningsavtalet, måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det betyder att du aktivt ska söka nytt arbete.    

Läs mer om ekonomiskt stöd här  

Här hittar du alla blanketter