Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ansök om stöd

När du riskerar att bli uppsagd, eller har blivit uppsagd, är det viktigt att du och din arbetsgivare så snabbt som möjligt skickar in en ansökan om stöd till Kyrkans trygghetsråd.

Ansökan måste ha kommit till trygghetsrådet inom två år från uppsägningstidens sista dag.

Det finns två blanketter att välja mellan när det gäller uppsägningar som omfattas av stöd från trygghetsrådet..

1. Uppsägning på grund av arbetsbrist

2. Uppsägning på grund av ohälsa  

1. Uppsägning på grund av arbetsbrist
Den här blanketten ska användas när du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning upphör och du inte kan erbjudas fortsatt anställning. Du och arbetsgivaren fyller gemensamt i ansökan, undertecknar och skickar in den till Kyrkans trygghetsråd. Protokoll från MBL-förhandling och turordningslista ska bifogas om det är en uppsägning på grund av arbetsbrist.  

2. Kostnadsbidrag till arbetsgivare som beviljar avtalspension till arbetstagare som löser en övertalighet
Läs mer om villkoren här.

3. Uppsägning på grund av ohälsa
Den här blanketten använder du om du är uppsagd av personliga skäl och skälet är ohälsa. Du och din arbetsgivare fyller gemensamt i blanketten, undertecknar och skickar in blanketten till Kyrkans trygghetsråd. Protokoll från förhandling och intyg som bekräftar din ohälsa samt beskriver arbetsförmågans omfattning ska bifogas.  

Beviljat stöd
När Kyrkans trygghetsråd fått din ansökan kontrollerar vi att den är komplett och att villkoren för stöd är uppfyllda. Därefter får du kontakt med en coach och resan mot ditt nya arbete startar. Se villkor för stöd.

Löneutfyllnad
Om du får ett nytt arbete med lägre lön än på ditt gamla jobb kan du under en period få löneutfyllnad. Då ska du fylla i blanketten ”Löneutfyllnad – ansökan” och skicka in den till Kyrkans trygghetsråd.  

Ekonomiskt stöd - AGE
I vissa fall är du berättigad till ekonomiskt stöd. Om du inte har något nytt arbete när din uppsägningstid är slut kan du vara berättigad till avgångsersättning, AGE. Då ska du fylla i blanketten ”AGE – försäkran och intyg”. Du ska bifoga intyg från A-kassa. Blanketten ska undertecknas och stämplas av Arbetsförmedlingen. Förutom andra villkor måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det betyder att du aktivt ska söka nytt arbete.    

Läs mer om ekonomiskt stöd här  

Här hittar du alla blanketter
Blanketter