Välkommen till Kyrkans trygghetsråds webbplats

Kyrkans trygghetsråd finns för att på olika sätt hjälpa dig som blir uppsagd till ett nytt arbete. Vi ger även stöd till arbetsgivare för att uppsägningar ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt för den som blir uppsagd, för organisationen och för de som blir kvar. På så sätt bidrar vi till ett tryggare arbetsliv.

För dig med sista anställningsdag från 1 oktober 2022 och senare

För dig gäller det nya omställnings- och kompetensstödsavtalet.

För dig med tidsbegränsad anställning

För dig med tidsbegränsad anställning finns olika möjligheter i det nya avtalet Omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan.

Anställd/tidigare anställd och studiemöjligheter

Är du eller har du varit anställd och funderar på att kanske studera för att stärka din position på arbetsmarknaden? Läs vad det nya avtalet innebär för dig.

För dig med sista anställningsdag före 1 oktober 2022

Det gamla avtalet gäller för dig. Här hittar du all relevant information.

Annat som kan intressera!

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.