VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Vi finns för att hjälpa dig som blir uppsagd till ett nytt arbete. Vi ger även stöd till arbetsgivare för att uppsägningar ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt för den som blir uppsagd, för organisationen och för de som blir kvar. På så sätt bidrar vi till ett tryggare arbetsliv.

Uppsagd?

Du kan få stöd och hjälp av Kyrkans Trygghetsråd på din väg till ett nytt arbete. Läs mer om stöd för uppsagda

Arbetsgivare!

Du kan få stöd före, under och efter uppsägningsprocessen så att omställningen blir så bra som möjligt för alla inblandade. Läs mer Kyrkans Trygghetsråds stöd för arbetsgivare.

Arbetsgivare har också möjlighet till stöd och rådgivning som medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse

Kollektivavtalets parter har kommit överens om att bilda stiftelsen för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda. Arbetsgivarpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna är Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

De arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och har betalat den årliga avgiften till trygghetsrådet är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. 

Aktuellt från VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Prenumerera via RSS

Kontaktuppgifter Kyrkans Trygghetsråd

Kansli
Evelyn Hejlesen 08-737 72 03 
Annika Klingborg (administration) 08 737 72 16 (1–2 förmiddagar/vecka)
Elena Delenklint (ekonomi) 08-737 72 09

Kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturaadress
Svenska kyrkans trygghetsråds fakturaadress:
Svenska kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturor ska skickas digitalt till följande fakturadress: trygghetsradet@svenskakyrkan.se

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med e-post.

Fullständiga kontaktuppgifter till Kyrkans Trygghetsråd hittar du här