Foto: iStockphoto

Vill du bli volontär?

Vill du investera en del av din tid och utveckla din förmåga att lyssna? Är du intresserad av att bli volontär hos oss? Varje vår och höst startar vi nya utbildningar för blivande volontärer.

  •  Vill du investera en del av din tid och göra en insats för andra?
  • Kan du lyssna mer än du pratar själv?
  • Kan du stå emot frestelsen att ge goda råd och föreslå lösningar på andras problem?
  • Kan du möta människor med respekt och öppenhet oavsett exempelvis sexuell läggning eller etnisk bakgrund?
  • Har du en tro på att samtal hjälper och gör skillnad?
  • Vill du utvecklas som människa, samtalspartner och lära känna dig själv bättre?

Om du kan svara ja på dessa frågor är kanske vårt volontäruppdrag något för dig...

Uppgiften som frivillig medarbetare på Kyrkans SOS handlar om att finnas till och lyssna på den som behöver någon att dela det svåra med – att lyssna, ge stöd och orka stanna kvar i det som gör ont utan att följa egna behov av att ”trösta bort” eller tvinga på egna råd eller lösningar. Det viktiga är vad den som ringer/skriver har behov av att prata eller skriva om, inte vad vi själva tycker och tänker. Den som kontaktar Kyrkans SOS har rätt att bli mött med förståelse, respekt och acceptans, oavsett vem man är, hur man har det, och oavsett exempelvis sexuell läggning eller trosuppfattning.

Den som hör av sig till SOS-telefonen eller SOS-brevlådan kan vara så anonym den vill. Vi som svarar är alltid anonyma och har tystnadsplikt. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade.

Jourarbetet pågår vardagar kl 13-21 och lör-sön-helgdag kl 16-21, varje dag, året om. Som volontär på Kyrkans SOS tjänstgör man tre jourpass per månad i SOS-telefonen och/eller SOS-brevlådan, om vardera 3 timmar. Även regelbunden handledning ingår i uppdraget.

Att vara volontär på Kyrkans SOS handlar om att göra en insats för människor som just nu behöver någon som stannar upp och lyssnar fokuserat och empatiskt till deras berättelse. Du som volontär får samtidigt en handgriplig praktisk erfarenhet av att samtala med människor i svåra situationer. En erfarenhet och förmåga du också bär med till livet i övrigt.

Volontärarbetet bedrivs i Kyrkans SOS lokaler i Göteborg, eller i samverkan med lokala församlingar. Vi arbetar just nu för att etablera oss på fler platser i landet.

Är du intresserad av att bli volontär hos oss? Vill du veta mer?
Våra obligatoriska volontärutbildningar hålls två gånger per år, och startar med informationsmöten i Göteborg i februari/mars och augusti/september.  

Informationsmöten 2021

Nästa omgång av informationsmöten kommer att hållas 10/8, 17/8 och 30/8, och de sker digitalt.

Hör av dig på tel 031-739 10 50 eller kyrkans.sos@svenskakyrkan.se om du vill anmäla intresse eller få mer information.

Vi följer FHMs rekommendationer om fysisk distans och gruppstorlekar vid våra utbildningar.

Foto: iStockphoto

Intervju och utbildning

Efter informationskvällen följer en personlig intervju. Inför intervjun fyller du i en ansökan där du berättar om dej själv.
Om vi bedömer dig passa för uppgiften, blir du antagen till vår grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt som omfattar drygt 40 timmar. Utbildningen genomförs varje höst och vår. Genomförd och godkänd grundutbildning är en förutsättning för att börja svara i SOS-telefonen och SOS-brevlådan.

Vi har inga formella krav på den som ska svara i SOS-telefonen/SOS-brevlådan. Alla som är intresserade av att möta människor i den här formen och som vi bedömer vara lämpliga för uppgiften är välkomna. Av praktiska skäl behöver du vara bosatt i Göteborgsområdet.

Slutligen, vår utgångspunkt är att Gud är med oss i allt vi gör, även om vi kan ha olika bilder av hur. Vi förväntar oss därför att du bejakar vad den kristna tron står för. Du bör också känna dig bekväm i att samtala om frågor kring tro/livsåskådning, om den som ringer skulle vilja det.

Den som hör av sig till SOS-telefonen eller SOS-brevlådan kan vara så anonym den vill. Vi som svarar är alltid anonyma och har tystnadsplikt. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade.