Foto: Pia Lundberg/IKON

Samtalsstöd i församling

Alla församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med.

Du kan även höra av dig till din egen eller annan församling inom Svenska kyrkan, om möjligheten att få samtal hos diakon eller präst. Samtalen är oftast kostnadsfria.

Vill du ta reda på vilken eller vilka församlingar som finns i din närhet eller i närheten av en viss adress, klicka på bilden nedan.