Partners och anslagsgivare

Tack vare våra partners kan Kyrkans SOS bedriva ett uthålligt och kvalitativt arbete med att lindra ensamhet och förhindra självmord.

Ett partnerskap vinner alla på. Framförallt de som ringer och skriver till Kyrkans SOS, som kan vara trygga med en långsiktig verksamhet. Men även församlingarna, som kan räkna Kyrkans SOS som en del av sitt arbete, och ett sätt att finnas till för utsatta människor.

För att kunna säkerställa ett långsiktigt kvalitativt arbete skriver vi avtal om partnerskap på två till fyra år åt gången. Utgångspunkten för avtalet beräknas utifrån församlingens medlemsantal.

Vill du att din församling också ska finnas med på listan över partners?
Hör av dig till Bo Erlandsson, verksamhetschef på Kyrkans SOS.
bo.erlandsson@svenskakyrkan.se, 031-739 10 50

anslagsgivare 2020

Backa pastorat

Domkyrkopastoratet i Göteborg

Kungsbacka-Hanhals församling

Lerums församling

Nylöse pastorat

Nödinge församling

Råda församling

Skallsjö församling

Starrkärr-Kilanda församling

Särö pastorat

Tölö-Älvsåker pastorat

Öckerö församling