Partners och anslagsgivare

Tack vare våra partners kan Kyrkans SOS bedriva ett uthålligt och kvalitativt arbete med att lindra ensamhet och förhindra självmord.

Ett partnerskap vinner alla på. Framförallt de som ringer och skriver till Kyrkans SOS, som kan vara trygga med en långsiktig verksamhet. Men även församlingarna, som kan räkna Kyrkans SOS som en del av sitt arbete, och ett sätt att finnas till för utsatta människor. Ett partnerskap med Kyrkans SOS innebär också att vi stärker det ideella engagemanget i Svenska kyrkan.

För att kunna säkerställa ett långsiktigt kvalitativt arbete skriver vi avtal om partnerskap på två till fyra år åt gången. Utgångspunkten för avtalet beräknas utifrån församlingens medlemsantal.

Tillsammans formar vi samarbetet beroende på hur mycket ni vill fördjupa ert engagemang och inspirera era medarbetare. Till exempel kan vi skräddarsy fortbildningstillfällen eller inspirationsföreläsningar för era ideella och anställda medarbetare. Som partner får ni också nominera ledamöter till Kyrkans SOS styrelse när nuvarande mandat går ut.

Detta får man som partner

  • En speciell partnersymbol som kan användas i era kommunikationskanaler, och som visar att ni stödjer Kyrkans SOS, samt ett diplom för ert engagemang
  • Informationsmaterial och redaktionell text att använda i era digitala kanaler för att synliggöra vårt samarbete
  • Synlighet med ert församlingsnamn på vår hemsida
  • Kunskap, inspiration och nyheter om Kyrkans SOS arbete genom vårt nyhetsbrev
  • Inbjudan till våra digitala seminarier tillsammans med andra anslagsgivare och partners
  • Möjlighet att erbjuda er personal en fortbildning i Kvalificerat volontärarbete eller Att möta unga på nätet
  • Möjlighet att erbjuda era volontärer ”Tänk om jag stör” - ett inspirationstillfälle om sätt att finnas till för sina medmänniskor.

Vill du veta mer om era möjligheter att bli partner till Kyrkans SOS?
Hör av dig till verksamhetschef Bo Erlandsson.
bo.erlandsson@svenskakyrkan.se, 031-739 10 50

anslagsgivare 2020

Backa pastorat

Domkyrkopastoratet i Göteborg

Kungsbacka-Hanhals församling

Lerums församling

Nylöse pastorat

Nödinge församling

Råda församling

Skallsjö församling

Starrkärr-Kilanda församling

Särö pastorat

Tölö-Älvsåker pastorat

Öckerö församling