Foto: iStockphoto

Om Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour som årligen besvarar 20 000 samtal i SOS-telefonen och cirka 3 000 brev i webbtjänsten SOS-brevlådan. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade. Läs mer om SOS-telefonen och SOS-brevlådan.

SOS-telefonen och SOS-brevlådan bemannas av volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften, som utan ersättning gör en medmänsklig insats. Under 2020 arbetade närmare 90 volontärer totalt nästan 7 000 timmar i SOS-telefonen och SOS-brevlådan.

Till stöd för volontärerna finns anställd personal, socionomer eller motsvarande med olika påbyggnadsutbildningar i bland annat psykoterapi, som rekryterar, utbildar och handleder volontärerna.

Den som hör av sig till SOS-telefonen eller SOS-brevlådan kan vara så anonym den vill. Vi som svarar är alltid anonyma och har tystnadsplikt.

Under 2015-2017 tog vi och Skolkyrkan i Göteborg, med hjälp av medel från Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat, fram en bok som syftar till att inspirera och hjälpa igång fler organisationer att börja ”nätvandra”. Begreppet är myntat av Fryshuset i Stockholm som började nätvandra redan 2007. Ordet är närbesläktat med "Nattvandrare" som innebär att vara på platser där unga rör sig, men i detta fall på nätet. Att inbjuda till samtal och/eller främja respektfulla samtal och stå upp för dem som blir utsatta. Det arbetet driver nu Kyrkans SOS under namnet Svenska kyrkans nätvandrare, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstad och Skara stift.
Läs mer om Nätvandrarna inom Svenska kyrkan.

Kyrkans SOS är en stiftelse, och finansieras genom anslag från församlingar och pastorat samt gåvor från enskilda. Jourverksamheten har funnits sedan 1971 och var ursprungligen en förlängning av Jourhavande Präst som startade kring 1960.

 

Kyrkans SOS årsredovisning