Nytt namn - samma verksamhet

Från september 2019 är Kyrkans SOS det nya namnet på Svenska kyrkans ideella jourverksamhet, som årligen besvarar 20 000 telefonsamtal och 3000 digitala brev.

Sedan 1970 har Kyrkans jourtjänst mött människors oro, lindrat ensamhet och förebyggt självmord i anonyma samtal, varje dag, året runt. 2017 besvarade våra 80 volontärer drygt 21 000 samtal i Jourtelefonen och nästan 3000 brev i den digitala SOS-brevlådan. I september byter vi namn till Kyrkans SOS.

Jourverksamheten, som drivs i form av en stiftelse inom Svenska kyrkan, bemannas av volontärer och finansieras genom anslag från församlingar och pastorat i Göteborgsregionen, från Göteborgs stift samt genom gåvor från enskilda.

När Göteborgs kyrkliga samfällighet avvecklades 2017 ändrades förutsättningarna för Kyrkans jourtjänst, som tvingades minska sin verksamhet. Samtidigt är behoven av samtalsstöd minst lika stort som tidigare, och trycket på jourtelefonen ökar varje år.

Eftersom samtalen till jouren numera kommer från hela landet är ambitionen att Kyrkans jourtjänst ska få fler samverkanspartners och volontärer, och öppna filialer på fler platser i landet.

Ett led I förändringsarbetet är att vi i höst byter namn till Kyrkans SOS. Namnet har en koppling till krishantering, samtidigt som namnet blir lättare att skilja från Jourhavande präst. Det finns också en motsvarande volontärorganisation i Norge, Kirkens SOS.

Den nya symbolen som innehåller ett hjärta och siluetten av en medmänniska, är grön för att symbolisera liv och hopp.

Som Kyrkans SOS tror vi fortfarande att det hjälper att dela det svåra. Vi är fortfarande ett komplement till Jourhavande präst, och har fortfarande som främsta mål att fler människor i nöd ska få någon att prata med.

Bo Erlandsson

Bo Erlandsson

Verksamhetschef