Regnbågslinjen kan bli verklighet i höst

Finns det behov av en hbtqi-dedikerad kontaktlinje? Det kommer pilotprojekt ”Regnbågslinjen" ta reda på.

Kyrkans SOS har fått projektmedel från Folkhälsomyndigheten för att ta reda på om det behövs en specifik, dedikerad hbtqi-linje för stödjande och avlastande samtal, eller om målgruppen inkluderas i den ordinarie verksamheten på ett tillräckligt bra sätt. 

Under projekttiden kommer också ett nytt utbildningsmaterial att tas fram, som binder samman kunskaper och erfarenheter kring avlastande samtal, med ett fördjupat hbtqi-perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Riksförbundet EKHO och Sensus studieförbund.