Kyrkans SOS fortsätter att utbilda i samtalsmetodik

Utbildningen "Att möta unga på nätet" fick stort intresse vid starten i våras, och följdes upp med en andra kursomgång.

Nu har vi nyligen avslutat tredje omgången av kursen, vilket innebär att ett hundratal deltagare hittills har fått nya redskap i sitt viktiga arbete med att möta unga på nätet.

Kyrkans SOS har också fått ansvar för att utbilda jourpräster i Göteborgs stift, ett arbete som pågår under hösten, och blivande diakoner i södra Sverige. Detta görs tillsammans med Svenska kyrkans Utbildningsinstitut.