Foto: Alex Giacomini /Ikon

Församlingar inspireras att möta unga på nätet

Kursen "Att möta unga på nätet" är en del av Kyrkans SOS arbete med att inspirera till att vara trygga vuxna i mötet med unga, och att stärka Svenska kyrkans närvaro på digitala plattformar.

- Det viktigaste är att uppmuntra till att ta sig över tröskeln och göra något, säger Linda Andersson som är kursledare för ”Att möta unga på nätet”.

- Tillsammans kan vi hitta en trygghet i nånting som kan vara nytt och upplevas som  lite läskigt. Deltagarna i den första kursomgången är redan jättebra på sitt jobb, och kan prata med både unga och gamla, men det kan vara svårt med nya former, och då tar vi tag i dem tillsammans.

Online-kursen är kostnadsfri och riktar sig till anställda i Svenska kyrkan som arbetar med barn och unga. Fokus är på att hitta nya arbetssätt för sina digitala kontakter. Många har haft frågor om teknik, vilka program man ska använda, och vilka plattformar som är populärast bland ungdomar. Men även frågor om tystnadsplikt och hur man närmar sig samtal om suicid.

Linda menar att det är en utmaning att stanna i situationen, och inte gå in i problemlösning när samtalen blir svåra. 

- När det är något jag inte förstår ska jag inte få panik, utan ställa frågor. En utmaning är ju att man inte kan läsa av reaktioner så lätt när man inte har personen framför sig, och då måsten man jobba mer med att fråga.

Kursen består av en mix av föreläsning, övningar och samtal i smågrupper. 

- Det har varit ett väldigt bra tillfälle för deltagarna att möta andra församlingar och utbyta erfarenheter, och vi har försökt att anpassa innehållet efter deras frågor, säger Linda.

Linda Andersson, diakon och speciallärare

Över 130 personer anmälde sig till den första kursomgången, som snabbt fick göras om till två kurser, och nu planeras för en tredje kursomgång i september.

- Vi var inte beredda på den stora anstormningen, med tanke på att vi knappt gjort någon reklam för kursen, men väldigt roligt förstås! Det var första gången med det här konceptet, och det har gått över förväntan. Jag ser fram emot fortsättningen!

Kursen är det första konkreta uppdraget för Linda Andersson i hennes roll som projektledare för Svenska kyrkans nätvandrare. Nätvandrarna har funnits sedan 2008, men inte haft någon gemensam ledning de senaste åren. En av Linda Anderssons uppgifter nu blir att samla de som tidigare har genomgått nätvandrarutbildningar och stötta dem med handledning, och att rekrytera nya nätvandrare.

- Kyrkans SOS håller också på att starta upp en chat som riktar sig speciellt till unga människor. Medan vi rekryterar fler nätvandrare till chatten startar vi i liten skala, och håller kanske öppet någon timma ett par dagar i veckan, berättar Linda.

Nätvandrarutbildningen startar med en ansökan och en urvalsprocess med intervjuer. Linda poängterar vikten av personlig lämplighet.

- Nätvandrarutbildningen anpassas både för chatten och för andra plattformar. Det är viktigt att nätvandrarna ser sig som representanter för kyrkan och att deras arbete är förankrat i församlingen. Vi räknar i första hand med anställda som gör detta som en del av sin tjänst, men det kan i princip handla om vilken yrkeskategori som helst. I chatten blir man helt enkelt en trygg vuxen från kyrkan, menar Linda.

Linda Anderssons vision är att nätvandring skulle vara en naturlig del i varje församlings arbete. På samma sätt som de flesta känner till att barn kan vända sig till BRIS när de behöver prata med en vuxen, så ska man veta att kyrkan är en sådan plats, med stabila trygga vuxna som lyssnar och bryr sig.

- För vår egen del kan det fortfarande vara en utmaning att avdramatisera de digitala relationerna. Att se att nätet är lika verkligt som att mötas öga mot öga. Men vi är väldigt glada för det stora gensvaret vi har fått hittills. Det är inspirerade att både de som är vana vid att möta unga på nätet, och de som inte är det, ser att det är en väldigt viktig del i deras jobb.

SVENSKA KYRKANS NÄTVANDRARE

Läs mer om Svenska kyrkans nätvandrare på svenskakyrkan.se/natvandrare

ATT MÖTA UNGA PÅ NÄTET

Ny kursomgång startar i september. Anmälningsinfo kommer i början av augusti.
Läs mer om kursen: svenskakyrkan.se/kyrkans-sos/att-mota-unga-pa-natet

KONTAKTA SVENSKA KYRKANS NÄTVANDRARE

Linda Andersson, linda.andersson3@svenskakyrkan.se, 0737-20 42 46