Foto: Tomas Pettersson

Emma välkomnar fler yngre i samtalsjouren

Emma Svanberg är ny utbildningsledare och volontärhandledare på Kyrkans SOS sedan oktober 2019.

En uppgift som Emma fick hoppa in i direkt är att tillsammans med två kollegor hålla i en grundkurs för nya volontärer, eller medjourer som de kallas internt. Kursen som består av åtta tillfällen hålls två gånger per år. Bland annat går man igenom hur man samtalar med människor i kris och hur man kan stötta utan att lösa den andres problem.

 - I samtalsjouren är det inte ovanligt att få möta ilska och annat som kan väcka mycket känslor hos den som svarar, det måste man kunna bemöta på ett bra sätt. Det är också en utmaning att möta ofta återkommande inringare, de som kanske inte har någon annan att prata med, säger Emma.

Emma är utbildad socionom och har också en grundutbildning i psykoterapi. Innan hon kom till Kyrkans SOS har hon jobbat länge som skolkurator på gymnasiet.

 - Jag ville fördjupa mig i något nytt, som utbildning och handledning, och det känns väldigt spännande att vara en del av verksamheten här, berättar Emma.

 Helt ny i sammanhanget är hon ändå inte, Emma gick själv grundkursen 2005, och har arbetat som volontär.

 - Jag var ju väldigt ung då, och med den erfarenheten är det tydligt för mig att man bidrar med olika saker i olika åldrar. Nu har vi volontärer på alltifrån 27 till 85 år. Många av volontärerna här är äldre, och har mycket värdefull erfarenhet med sig, men yngre kan ha ett annat sätt att möta de allt fler yngre människor som kontaktar oss. Jag tänker att det passar bra som praktik för unga studenter också. Det är viktigt att blivande socionomer och psykologer får träna på att möta människor, menar Emma.

 I Emmas Svanbergs tjänst ingår det att vara med i hela processen från att rekrytera volontärer till att utbilda och sedan stötta de som tjänstgör i samtalsjouren.

 - Som handledare handlar det om att jag är ett stöd för deras tankar om sitt uppdrag. Till ett handledningspass tar deltagarna med sig något som har varit svårt, och så hjälps vi åt i gruppen att bena i det. Vi har också speciella temahandledningar för att hantera samtal med människor i särskilt svåra livssituationer.

 Nyutbildade medjourer gör fyra provpass innan de få klara sig själva, två i telefonjouren och två med att besvara brev. Under provpassen finns erfarna volontärer med som mentorer. Dessutom finns personal tillgänglig varje vardag som backup, berättar Emma, som ser fram emot nästa handledningsgrupp.

 - Det är så givande att vara med i de sammanhangen, att träffa alla goa, reflekterande människor som är så engagerade i det de gör!