Den osynliga kyrkan - 50 år av samtal

Kyrkans SOS fyller 50 år i år, och bjuder in till en inspirerande eftermiddag i Göteborgs domkyrka 28 augusti.

Kyrkans SOS är en kyrka som inte syns. En kyrka, en gemenskap, som uppstår i varje möte med en annan människa som kontaktar oss för att hen känner sig ensam i det hen kämpar med. Så vi kanske skulle kunna säga att vi snarare gör kyrka än är, och vi gör det 365 dagar om året.

Kyrkans SOS fyller 50 år i år, och bjuder in till en inspirerande eftermiddag i Göteborgs domkyrka 28 augusti. Jubileumsprogrammet kommer att innehålla en mix av samtal, musik och korta presentationer, och du är välkommen att delta! 

Separat inbjudan kommer inom kort.