Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

18 volontärer utbildas i Göteborg

Efter höstens volontärutbildning kommer Kyrkans SOS att få ett välkommet tillskott i form av 18 nya svarare.

Just nu pågår en kurs för att utbilda nya volontärer till Kyrkans SOS i Göteborg. De olika delarna i kursen tar upp ämnen som samtalsmetodik, handledning, att möta människor i kris och att prata om själmord. 

Deltagarna har fått ansöka om en plats och blivit intervjuade. De som bedöms passa för uppgiften blir antagna till grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt som omfattar drygt 40 timmar. Utbildningen genomförs varje höst och vår. Genomförd och godkänd grundutbildning är en förutsättning för att börja svara i SOS-telefonen och SOS-brevlådan.