Lärandefestival i Karlstad 7-8/11 2019 

Deltagarna fick skriftlig information i förväg enligt den här texten:
Under Lärandefestivalen kommer arrangörerna att fotografera samt i vissa fall filma för att dokumentera eventet. Bilderna och filmerna kan komma att publiceras på internet och i trycksaker, som till exempel Svenska kyrkans webbplats, intranätet, i Svenska kyrkans sociala medier-kanaler såväl som i församlingsblad, foldrar och liknande kommunikation. Bilderna kan även komma att lagras i bildbanken Ikon och erbjudas till stift och församlingar och andra delar av kyrkan, även utanför EU/EES. De olika enheterna inom kyrkan får använda bilderna och filmerna för att informera om Svenska kyrkans verksamhet. Bilderna kan också komma att användas inom Sensus studieförbunds verksamhet.
Om du inte vill vara med på bild eller film kontaktar du fotograferna på plats.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ge plats för volontärer

Man trivs där man behövs! Många i Sverige vill göra en ideell insats, och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter i Svenska kyrkan.

Uppmuntra församlingsmedlemmar

Ett sätt att möta det behovet är att uppmuntra församlingsmedlemmar att bli SOS-volontärer. Det finns inga formella krav på förkunskaper, det är den personliga lämpligheten som avgör, och den tror vi att många besitter. Läs mer om att bli volontär.

Bli en plats för volontärer

Den ökade digitaliseringen gör det allt lättare att erbjuda människor att göra en ideell insats där de bor.  En församling som åtar sig att vara en plats där SOS-volontärer kan besvara samtal ger oss möjlighet att erbjuda många fler att bli volontärer.

En av församlingens medarbetare får, som en del av sin tjänst, till uppgift att stödja volontärerna. Kyrkans SOS står för all utbildning och handledning. Församlingen får också en unik möjlighet att erbjuda ett kvalificerat volontärarbete i församlingen.

Kontakta verksamhetschef Bo Erlandsson för mer information om möjligheten att bli volontärförsamling.
bo.erlandsson@svenskakyrkan.se, 031-739 10 50