Foto: Magnus Aronson/IKON

Församlingsstöd och samarbeten

Genom att stödja Kyrkans SOS arbete kan din församling bidra till att lindra ensamhet och förebygga självmord.

Verksamheten inom Kyrkans SOS finansieras genom anslag från församlingar och pastorat och gåvor från enskilda personer. Många församlingar samlar in kollekt till Kyrkans SOS under året vilket är väldigt välkommet, men lejonparten av verksamhetens ekonomi bygger på fleråriga partnerskapsavtal och årliga anslag.

För närvarande har Kyrkans SOS långsiktiga samarbeten med och årliga anslag från samanlagt 22 församlingar och pastorat, framförallt i göteborgsområdet.