Foto: Helena Bergendahl

Att möta unga på nätet

En kostnadsfri nätbaserad utbildning om att finnas och möta unga på nätet.

När det blir svårare att mötas fysiskt, så behöver vi hitta nya vägar att träffa varandra och samtala och finnas för varandra. Vägar som kan vara nya och spännande men som också kan skapa osäkerhet.

”Att möta unga på nätet” är en kostnadsfri utbildning som riktar sig till dig som arbetar med unga i Svenska kyrkan och vill bli bättre på att finnas och möta unga på nätet.

Kursen hålls av Svenska kyrkans nätvandrare/Kyrkans SOS och är nätbaserad. Den inleds och avslutas med en halv dags möte med varandra och utbildare på zoom. Resten av utbildningen består av att läsa själv, lämna in några korta skrivuppgifter och göra övningar. Tidsmässigt kan du räkna med cirka två arbetsdagar.

Fokus på kursen kommer att vara vårt förhållningssätt och samtalsmetodik. Vi pratar om hur vi kan möta unga i chattar och samtal på nätet, vad som kan ligga bakom det som skrivs till oss, hur jag kan tolka och hur jag ska svara.

Var och hur kan jag sätta gränser? Vad kan jag behöva se upp med? Vad är min roll i samtalet? Hur hanterar jag tystnadsplikten och vad behöver jag vara tydlig med?