Händer som ligger knutna i knät.
Foto: Kristin Lidell/IKON

Kyrkan var på plats när tragedin drabbade

Svenska kyrkan finns på plats i många länder där det vistas svenskar. Ibland i väldigt svåra situationer. Så här berättar en präst om en händelse på en semesterort.

”Jag blir uppringd av en läkarklinik på orten, som berättar att en kvinna, gravid i v.22, kommit in akut med magsmärtor och blödningar. Läkare och sköterskor har inte lyckats stoppa blödningarna och barnet föds dött.

Kvinnan, som upplever händelsen som mycket svår, har bett att få tala med en svensktalande präst. Jag åker självklart dit. Hon har sin man vid sin sida samt deras 3-åriga son. De ber mig att leda någon form av ceremoni?

Jag genomför delar av ett dop i krissituation med ett överlämnande i Guds händer och den lille pojken benämns vid namn. Denna ceremoni blir väldigt betydelsefull för föräldrarna.

Nästa dag är jag med och hjälper till när pojken bäddas ner i en vacker liten flätad korg som representanten för begravningsbyrån kan föra med sig till Sverige för begravning.

Jag hjälper också till att hitta en mottagande begravningsbyrå i Sverige och förmedlar kontakt med präst och diakon i deras hemförsamling. Församlingen tar emot familjen vid deras hemkomst.

Efter den tragiska förlusten uttrycker ändå familjen stor tacksamhet över att kyrkan fanns på plats och kunde förmedla omsorg i det totala mörker som förlusten av ett önskat och älskat barn innebär.

Karolinn, präst