Prata med oss

Kyrka – idrott

Det är viktigt att våra barn mår bra. Fysisk aktivitet är en del av välbefinnandet. Och det är av stor vikt att aktiviteten är lustfylld – det ska vara roligt att röra på sig. I samverkan med lokala idrottsföreningar vill Svenska kyrkan arbeta för en positiv idrottskultur.

Samverkan för positiv idrottskultur

Svenska kyrkan och Svenska Fotbollförbundet har sedan många år ett samarbete.  På många orter medverkar den lokala församlingen i föreningens fotbollsskola. Genom lekar och samtal inspireras barnen att fundera över rättvisefrågor och relationer.

Gemensamt tema i Landslagets fotbollsskola 2016

Temat för 2016 är - Alla är olika, olika är bra.

Årets tema i Landslagets Fotbollsskola är ”Alla är olika, olika är bra”. I samarbetet med Svenska Fotbollförbundet arbetar vi för allas lika rätt och värde, och om att bli respekterad för den man är. I ett lag är ingen den andra lik, vare sig det handlar om fotboll eller inte behövs olikheter.
Tillsammans vill vi peka på det fina med att alla är olika, och att den olikheten är värd att ta vara på. Med detta tema vill svensk fotboll arbeta för ett öppnare samhälle och mot diskriminerande och kränkande, främlingsfientliga och rasistiska åsikter. Det handlar om respekt och förståelse för andra människor och att man oavsett härkomst, bakgrund, kön eller annat, duger precis som man är.

För barnens bästa...

är Fotbollförbundets deltema och handlar om att se till barnens behov, utveckling och lärande.

Alla barn måste få möjligheten att utifrån sina förutsättningar utvecklas både allmänt och idrottsligt.

Miljön i fotbollsskolan ska vara en positiv upplevelse, där barnen hamnar i fokus.

Tillsammans kan vi göra detta möjligt! 

för Intresserade fotbolls- och idrottsklubbar

Ta kontakt med Svenska kyrkan lokalt, er församling, och fråga om någon från församlingen kan medverka när er förening har fotbolls- eller idrottskola. Här hittar du verktyg för att skapa en positiv idrottskultur.

Mer information

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress.