Albertus Pictors takmålningar från 1400-talet rengörs med en deg av vetemjöl, vatten och kemikalier som konservatorerna använder för att ta bort smuts och beläggningar. Den vita bakgrunden blir ljusare och färgerna i målningarna blir klarare efter rengöringen. Ofta kan nya detaljer framträda som inte var synliga före rengöringen. Renoveringen tar cirka tre månader.
Målningarna är i huvudsak motiv hämtade från gamla testamentet, men här finns också bilder från passionshistorien.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Renovering av Glumslövs kyrka

Kyrkan kommer vara stängd för renovering januari-juni 2022.

Vi har blivit beviljade kyrkoantikvarisk ersätting för att renovera orgel och blyfönster i Glumslövs kyrka. Ersättningen ska användas under 2022 och Glumslövs kyrka kommer därför vara stängd från januari till juni 2022.