Foto: Eva Axbarr

Läxläsning på Bårslövs skola

En unik möjlighet för elever i årskurs 1-6.

Måndagar direkt efter skoldagens slut erbjuder Kvistofta församlings volontärer eleverna läxläsningsstöd i deras klassrum. Läxläsningen pågår i 40 minuter. 

För mer information kontakta:

Cecilia Nelson Plith

Cecilia Nelson Plith

Kvistofta församling

Diakon