Foto: av terovesalainen

Vaccinationsbevis

Angående användandet av vaccinationsbevis mot Covid-19 i Kvismare församling. Klicka på länken nedan.