Foto: Ayvengo

Med anledning av Coronaviruset

Kvismare församling meddelar följande med anledning av Coronaviruset - restriktioner, god handhygien, nattvarden och övrig information.

Med anledning av Coronaviruset (Covid -19)

Vi kommer att göra förändringar i våra verksamheter och i våra gudstjänster i Kvismare församling för att på detta sätt minska risken för smittspridning.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för samhällsspridning av coronaviruset till den högsta nivån, till ”mycket hög risk”. Det får konsekvenser för våra liv och så också verksamheten i Kvismare församling. Särskilt större samlingar som inte är nödvändiga flyttas framåt i tiden när läget är ett annat. Vi respekterar skyddsavståndet och avstår oavsett tillfälle från att hälsa genom att ta i hand.

I tider av oro är det ändå viktigt att veta att kyrkan är tillgänglig. Vi finns tillgängliga via besök, telefon eller mail precis som vanligt. Vi fortsätter att fira gudstjänst både på söndagar och tisdagskvällar för gemenskapens skull, men också för bönens, ordets och sångens skull. Läs nedan om våra försiktighetsåtgärder när det gäller nattvardsfirande.

Allmänt om risk för smitta

Är Du frisk och vill delta i vår verksamhet önskar vi att du iakttar rekommendationerna om god handhygien, läs mer under ”vi prioriterar handhygien och visar hänsyn”.
Är Du på något sätt förkyld- och/eller har influensasymptom (nyser, hosta, snuva, feber mm.) ska du helt avstå från att delta i vår verksamhet till du är symptomfri.

Nattvardsfirande

Fridshälsning Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.
Doppa brödet Vid nattvarden tillämpar vi ”intinktion”, d.v.s. brödet doppas i nattvardskalken (ingen dricker själv). Vi ber också dig som gudstjänstdeltagare att vara varsam så du bara doppar brödet i vinet.
Bara bröd Du som så vill, kan välja att endast ta emot brödet.
Bara välsignelsen, inget bröd och vin Ett annat alternativ är att gå fram och ta emot välsignelsen, men inte bröd och vin. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel.
Vi prioriterar handhygien och visar hänsyn!

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och
efter ett toalettbesök.
Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du
smitta från att spridas i din omgivning eller från att hamna på dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen,
ditt arbete eller där du är nära andra.
Ytterligare information läggs ut vid förändringar.

Gunlög Axelsson Ölund,

Kyrkoherde, Kvismare församling