Foto: natalena

Hantverkscafé

Nu har vi Hantverkscafé i Klockargården Norrbyås varannan måndag kl. 18.00-20.30 jämna veckor. Nästa träff blir 18 april. Kom med ditt hantverk eller kom in på en kopp kaffe. Välkommen.