Foto: Oleksandr

Ha kyrka hemma med barnen

När barnen inte kan gå till kyrkans barngrupper, kommer kyrkan till dem.