Gravar och gravskötsel

Läs mer om gravskötsel och om gravrätt.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om det är något du undrar.

Nu kan du beställa gravskötsel av oss på kyrkogårdsförvaltningen för 2024. Det har på grund av ökade kostnader skett en del prisökningar.

Här kan du ladda hem årets skötselbroschyr: Gravskötselbroschyr 2024

Övrig information:

  • Från 1 maj till 30 september vattnar vi på skötselgravarna.

  • Från frostfri tid till och med 1 oktober har vi vattenposterna igång på våra kyrkogårdar. 

  • Från 15 oktober till 15 april kan du ha gravlykta på den gravplats du är innehavare för.

 ----

Läs mer om gravrätt, klicka på länken:  https://www.svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt

 

Läs mer i skriften OM BEGRAVNING
Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. 

Läs mer och ladda ner skriften Om begravning på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats