Årets gravskötselfakturor

Snart kommer era fakturor för årets gravskötsel. Vi vill göra er uppmärksamma på att det skett prishöjningar på grund av ökade omkostnader. Se broschyr med aktuella avgifter