Tacksägelsemässa 13/10

Sammanlyst till Kungs Barkarö kyrka kl.11:00

Tacksägelsemässa kl.11:00, sammanlyst till Kungs Barkarö kyrka
Mikael Hirsch, Jörgen Engström 
Kom gärna i folkdräkt, medtag gärna skördealster,
lämna gärna in dessa på fredag den 11/10 kl.10-12
på Kristinagården, så kan vi förbereda i kyrkan inför söndagen.    

Interiör i Björskogs kyrka

Röda Korset serverar kyrkkaffe i församlingshemmet, där det också blir  skördeauktion på alla alster som är skänkta.
Beställ kyrktaxi på Tfn 0227-155 00 senast den 11/10 kl. 10-12
Varmt välkommen!