MUSIKGUDSTJÄNST I KUNG KARLS KYRKA

20 MARS KL.18:00

MUSIKGUDSTJÄNST I KUNG KARLS KYRKA 
20 MARS KL.18:00 
"Duetter och solosånger om tro, hopp, tvivel och kärlek 
från både opera- musikal- och popgenren"
MEDVERKANDE:
Tanja Soininen och Erika Bruno, sång och piano
Allan Forcado – präst
VARMT VÄLKOMMEN!