Foto: Anton Andersson

Leva vidare

-en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat

Att förlora sin livskamrat är ett hårt slag.

Varje människas sorg är unik. Ändå kan vi ofta känna igen oss när vi får dela tankar, känslor och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Att få prata med andra kan vara läkande och en hjälp i sorgen.

 Leva vidare är en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat. Vi träffas vid sex tillfällen och samtalar om sorgen, saknaden, om döden och om hur livet förändras.

Vill du delta i en Leva vidare-grupp?

Kontakta kyrkoherde Bengt-Olov Hedlund för anmälan och information om när nästa grupp planeras börja.