Foto: Camilla Ahlin

Höstens verksamheter 2023

Här kan du se våra gruppverksamheter och medverkan på äldreboenden

Höstens verksamheter på Kristinagården
Här kan du se våra gruppverksamheter.
Verksamheterna är på Kristinagården om inget annat anges.
Startar vecka 36 om inget annat anges.

Måndagar   10:00-12:00 Korsordsträff, startar 21/8

Tisdagar      09:30-12:00 Träffpunkt Kristinagården
Tisdagar      11:45- 12:00 Lunchandakt i Kung karls kyrkan
Tisdagar      12:00-13:30 Sopplunch
Tisdagar      13:30-14:15 Kören ”Salig röra” övar i Gillestugan
Tisdagar      19:00-21:00 Kyrkokören

Onsdagar    14:00-16:00 After school, startar 4/10

Torsdagar    09:30-11:30 Babycafé 0-1½ år
Torsdagar    14:00-16:00 Folkmusikgruppen
Torsdagar    18:30-19:00 Veckomässa i Kung Karls kyrka
Torsdagar    19:00-22:00 Ungdomsgrupp 13 - 25 år
 
Fredagar      09:30 -11:30 Café Kristinagården för alla åldrar,
                                                barn i vuxet sällskap.
   
TORPA KYRKLIGA SYFÖRENING
Första onsdagen varje månad 17:00 på Kristinagården.
Följande datum under hösten 2023:
6 september
4 oktober
1 november
6 december  

BJÖRSKOGSTRÄFFEN 
Mötesplats med fika, trevligt sällskap och underhållning.
En gång i månaden kl.14:00-16:00 i Björskogs kyrka.
Datum för hösten 2023:
11 september – Visor med Bertil Olsson
9 oktober – Alice Tegnér program
med Anna-Brita Lundahl och Vivi-Anne Skyman.
13 november – Spelar vi Bingo        
11 december – Visor med Kjell Huldt     

TALLÅSGÅRDEN
Andakt, kaffestund och underhållning i samlingssalen 
kl.14:00-15:00, Datum under hösten 2023: 
21 september Cittramusik med Arbughisträngar
16 november ”Det glada 50-talet” med Irene Sangemark

MISTELN
Andakt, kaffestund och underhållning i matsalen kl.14:00-15:00 Datum under hösten 2023: 
14 september    AMRIS underhåller
19 oktober        Visor med Bertil Olsson
9 november      Sång och musik Wickström och Lindqvist
7 december       Dragspel och sång med Jorma Envik

SÖDERGÅRDEN
Sångstund och andakt, första tisdagen varje månad kl.10:30 -11:00 Datum under hösten 2023: 
5 september
3 oktober
7 november
19 december

VÄLKOMMEN!

ÖPPETTIDER PÅ EXPEDITIONEN
Måndag kl.10 -12
Tisdag kl.10 -12
Onsdag stängt
Torsdag kl.13-15
Fredag kl.10-12

Telefon 0227-155 00 eller mail: kungsor.forsamling@svenskakyrkan.se