Konfirmation - Funkiskonfa

För dig som går på Kolla grundsärskola (åk 8 och senare), Elof Lindälvs eller Aranäs gymnasiesärskola.

OBS! Gruppen är igång och konfirmeras i augusti 2022. Hör av dig till ledaren Helena Högberg Särndahl för mer information om kommande grupper. 

Start: Vi börjar söndagen den 12 december 2021 kl. 11.00 i Kungsbacka kyrka.
Vi firar gudstjänst tillsammans, fikar och har ett informationsmöte.

Tid: tisdagar jämna veckor kl. 16.30-18. Vi börjar efter jullovet. 
Plats: St:a Gertruds kyrka i Kungsbacka
Konfirmation och läger: i augusti 2022

Välkommen hälsar prästerna Helena och Markus.

Anmäl dig till prästen Helena:
helena.hogberg.sarndahl@svenskakyrkan.se, 0738-56 31 02