Meny

Välkommen att fira gudstjänst och mässa i församlingens tre kyrkor.

Att delta i gudstjänster och nattvardsfirande hör till det mest centrala i det kristna livet. Från och med september har vi möjlighet att på ett tryggt sätt fira mässa i församlingens tre kyrkor. Tillsvidare kommer mässorna i S:ta Gertruds och Hanhals kyrkor firas utvalda söndagar 17:00. Söndagsgudstjänsterna i Kungsbacka kyrka 11:00 fortsätter som vanligt och onsdagarnas veckomässor har bytt tid till 18:30.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och restriktioner och släpper in ett begränsat och tryggt antal deltagare, anpassat för varje kyrkolokal, men med tak på 50 personer. I varje kyrka finns hänvisade platser med tillräckligt avstånd emellan. Det finns handsprit vid ingången. Se kalendern för gudstjänsttider i respektive kyrka. Väl mött i gudstjänsten!

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner om att inte fler än 50 personer får vistas samtidigt i lokalen. När antalet uppnåtts stängs kyrkporten.

  • Handsprit finns tillgängligt vid ingången.
  • Vi undviker fysiska hälsningar.
  • Vi respekterar avståndet till varandra när vi förflyttar oss inne i kyrkan.
  • Vi sitter på markerade platser som är utspridda med säkert mellanrum. Är ni från samma familj kan ni sitta bredvid varandra. Annars sitter vi åtskilda i kyrkbänkarna.
  • Vi går ut genom sidodörren. Kollekten lämnas i en korg på vägen ut.

Fortsättningsvis går det också att följa söndagens gudstjänst från Kungsbacka kyrka digitalt här på hemsidan och på församlingens facebooksida. 


För att aktuell information om församlingens gudstjänster och verksamheter hänvisar vi till den digitala kalendern här på sidan.