Söndagsro

– enkel mässa i eftertanke och närvaro. En söndag i månaden i Hanhals kyrka med start den 5 februari 17:00.

Till oss
som söker 
som behöver rum att vila 
som vill möta livet i kyrkorummet
Kom,

här finns Söndagsro.

Många av de som är yngre än fyrtio idag, har aldrig varit särskilt involverade i kyrkan. Av det som de känner till är det litet som tilltalar dem, men de söker ofta en källa till mening och värderingar

Marcus J Borg

Jag tror att alla söker denna källa till mening och värderingar.

Jag vet att när det är konserter fylls kyrkorummet av människor.
Kanske säger de att det mest är musiken man kommer för?
Men jag tror att de kommer för mer än så.

Jag vet att när det är jul och allhelgonahelg fylls kyrkorummet av människor.
Kanske säger de att det mest är traditionen man kommer för?
Men jag tror att det är mer än så.

Jag vet att när det sker en kris i världen, den egna eller vår gemensamma,
är det i kyrkorummet man söker tröst.
Jag tror att alla söker denna källa till mening och värderingar.

När Svenska kyrkan gjorde en undersökning om vad svenska folket är villiga att betala kyrkoskatt för, hamnade tillgång till kyrkorummet på 2:a plats.
Först hamnade diakoni.
Diakoni är att vara tillsammans och hjälpa varandra.
Rummet är gränsen vi träder över för att göra oss synliga för hjälpen. 
Därför är kyrkorummet viktigt.

Jag tror att vi kommer hit för att få hjälp.
Jag tror också att vi kommer hit för att möta livet.
Det egna och andras.

Söndagro vill utforska möjligheterna som kyrkorummet ger.
Rummet, musiken och tankarna, 
tillsammans ger de en känsla av mening.
Kanske är det något nytt som behöver ske?
Kanske är det något gammalt som behöver plockas fram?
Jag vet inte.

Men jag vet: 
Att vi behöver varandra för att livet skall kännas meningsfullt.
Att det är först när livet känns meningsfullt, 
även i kortare stunder, 
som vi känner ro.

Söndagsro är en sådan stund.

En gång i månaden kommer vi att fira Söndagsro i Hanhals kyrka.
Vi firar med enkel mässa i eftertanke och närhet.

När ljuset gör dagarna längre och vädret mildare,
kommer Söndagsro att utvecklas. 
Vår enkla mässa fortsätter utomhus med kortare pilgrimsvandringar som börjar och slutar i Hanhals kyrka. (Mässa och vandring tar cirka 1 timme).

Söndagsro bjuder även in föreläsare för att fördjupa och förmera vårt vardagsliv