Pågående miljöarbete

Ett axplock av hur Kungsbacka-Hanhals församling redan nu arbetar med hållbarhet.

Miljövänlig ogräsbekämpning på alla kyrkogårdar. Här vid Hanhals Övre kyrkogård.
Miljövänlig ogräsbekämpning på alla kyrkogårdar. Här vid Hanhals Övre kyrkogård.

Miljövänlig ogräsbekämpning på kyrkogårdarna

Med endast vatten, som värms upp till 100 grader, behandlas ogräs på hårdgjorda ytor som t ex gångar och grusgravar. Den höga temperaturen förstör växtens cellstruktur och dödar den övre delen. Växten behandlas med några veckors mellanrum och blir allt svagare för varje gång tills den slutligen förintats helt. Varmvatten samt mekanisk borttagning är de enda metoder vi använder i vår ogräsbekämpning.

Hemodlat i kyrkans köksträdgård 

Tomatodling vid Kyrkcaféet
Tomatodling vid Kyrkcaféet

Vid Kungsbacka kyrka finns sedan våren 2021 en köksträdgård. Här odlas en del grönsaker och örter till Mötesplats Spiras café samt blommor till altare och bord.

Ekologiskt odlade altarblommor i S:ta Gertruds kyrkas trädgård
Ekologiskt odlade altarblommor i S:ta Gertruds kyrkas trädgård

Ekologiskt odlade altarblommor i S:ta Gertruds kyrkas trädgård

Här finns ett par rabatter med bland annat fantastiska dahlior. Till vår hjälp har vi installerat ett soldrivet bevattningssystem. 

 

Ett axplock av det församlingen gör:

  • Köper leksaker som inte innehåller farliga plaster, tungmetaller eller något som kan skada barnens hälsa
  • Tar upp kollekt till sociala projekt
  •  Använder ekologiska oblater, ekologiskt nattvardsvin och stearinljus vid gudstjänst
  • Källsorterar i de flesta lokalerna
  • Använder sådana städmetoder som påverkar miljön så lite som möjligt
  • Väger in miljö och hållbarhetsperspektiv i vårt arbete med budgetfrågor
  • Använder miljövänliga gräsklippare
  • Klipper inte alla gräsytor utan låter de bli ängar för att öka den biologiska mångfalden
  • Använder enbart Svanenmärkt tryckeri och köper enbart miljömärkt papper
  • Ställer miljökrav vid upphandling av kontorsmaskiner