Lovsångsteam

En grupp som vill vara med och leda och utveckla lovsången i gudstjänsten.

S:ta Gertruds kyrka
Övning ca. en gång/månad, oftast lördag förmiddag 10:00-13:00.
Kontakt: Brittinger Einarsson tel. 56 98 20.

Kungsbacka kyrka:

Kontakt: Ulrika Hjertén Åberg tel. 56 98 17.

Brittinger Einarsson

Kungsbacka-Hanhals församling

Arbetsledare, Kantor

Ulrika Hjertén Åberg

Kungsbacka-Hanhals församling

Organist