Aktuellt om coronapandemin och församlingen

Uppdaterat 2020-11-24 gällande de nya restriktionerna från myndigheterna. Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. De senaste restriktionerna påverkar alla delar av församlingens verksamhet påtagligt. Här kan du läsa mer.

Uppdaterat 2020-11-24

De lokala råden förlängs till den 13 december då det väntas nya nationella riktlinjer från myndigheterna om vad som kommer att gälla under storhelgerna. 

 

Uppdaterat 2020-11-17

Gudstjänster
Då endast 8 personer får samlas till gudstjänst blir det enbart möjligt att följa gudstjänsterna digitalt. Söndagsgudstjänsterna leds från Kungsbacka kyrka av anställd personal. Kyrkportarna är stängda och under denna period kan inga övriga vara i kyrkorummet under gudstjänsten. Allt för att följa den nya restriktionen samt att följa de skärpta råd som gäller lokalt. Detta gäller från och med kommande söndag (Domsöndagen).

Öppen kyrka
Kungsbacka kyrka är öppen varje vardag, mellan 10 och 14 för enskild andakt, bön och ljuständning. Personal finns i anslutning för frågor.

Pausad verksamhet
All övrig verksamhet ställs in från och med imorgon onsdag den 18 november fram till den 22 december eller till dess det kommer nya direktiv från myndigheter.

Kyrkcaféet är stängt till och med 22 december, med eventuell förlängning.

Med omsorg om varandra tar vi nya tag tillsammans och följer de råd och rekommendationer som finns för att stoppa smittan. Har du frågor eller behöver prata med någon?

Välkommen att kontakta oss på expeditionen på telefonnummer: 0300-56 98 00 eller skicka e-post till kungsbacka-hanhals.forsamling@svenskakyrkan.se

 

viktigt om folksamlingar

Församlingen följer myndigheternas regler och förbud. Just nu får maximalt åtta personer delta i en allmän sammankomst. Vi säkerställer att dessa bestämmelser följs i alla församlingens lokaler. Detta gäller alla former av gudstjänster och övrig verksamhet med undantaget begravningar där 20 personer exklusive personal är tillåtet .

aktuell information i kalendern

I kalendern >> hittar du alltid den senaste informationen gällande verksamheter och gudstjänster. 

VI PRIORITERAR HANDHYGIEN OCH VISAR HÄNSYN

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du känner oro kan du vända dig till din kyrka/församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.

Christofer Rogestedt

Kungsbacka-Hanhals församling

Kyrkoherde