En kvinna som sitter med en notpärm
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gertrudskören, 65+

OBS! Kören har paus tillsvidare. Pensionärskör med blandad repertoar och avslutande kaffe. Välkommen till en härlig sånggemenskap! Vi träffas och sjunger i Kungsbacka kyrka på tisdagar 14:00. Varmt välkommen - du som redan är med i kören och du som vill prova på!

OBS! Kören är för närvarande pausad på grund av den ökade smittspridningen i samhället. 

Församlingen följer myndigheternas alla restriktioner och rekommendationer gällande coronapandemin så att du ska känna dig trygg. Som en följd av detta träffas kören i Kungsbacka kyrka. Där kan vi sprida ut oss och hålla ett tryggt avstånd till varandra. 

Tid: Tisdagar 14:00-15:30
Plats: Kungsbacka kyrka
Ledare: Lisbeth Torwald och Mikael Svensson