Delat liv

Mässa och möte med diakonin i centrum. Start söndag 15 januari 17:00 i S:ta Gertruds kyrka. Efter mässan inbjuds du till kyrkkaffe där diakon Maria Hallberg berättar om sitt arbete i det palliativa teamet på Kungsbacka Sjukhus.

Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud.

Mässan Delat liv återkommer en gång i månaden under våren, med start söndag 15 januari 17:00 i S:ta Gertruds kyrka. 

Efter mässan inbjuds du till kyrkaffe där diakon Maria Hallberg berättar om sitt 
arbete i det palliativa teamet på Kungsbacka Sjukhus. Maria finns för patienter, anhöriga, personal och är en del av den vård som gör det möjligt att leva så som livet just nu är. Att våga leva och att våga dö.