Foto: Magnus Aronson /IKON

AmaSing, 13+

Detta är kören för dig som är ungdom 13+, och gillar att sjunga! Vi ses onsdagar jämna veckor 16:45 i Kungsbacka kyrka.

Tid: onsdagar jämna veckor 16:45-18:15. Frukt och enkel fika finns.
Plats: Mötesplats Spira (tidigare Kyrkcaféet) och Kungsbacka kyrka.
Ledare: Carolina Widén

Anmälan till kören Amasing

Vårdnadshavare godkänner barnets medverkan på bild i Kungsbacka-Hanhals församlings kommunikation. I tryckt media, hemsida och sociala medier.

Vårdnadshavare godkänner att barnet får åka i personalens fordon alternativt inhyrd buss.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I och med att du skickar denna anmälan samtycker du som vårdnadshavare att ditt barn deltar i Kungsbacka-Hanhals församlings barnverksamhet och att lämnade uppgifter får behandlas enligt gällande lagstiftning. Läs mer här https://www.svenskakyrkan.se/kungsbacka-hanhals-forsamling/behandling-av-personuppgifter eller följ länken nedan för att läsa mer om hur församlingen hanterar ditt barns och dina personuppgifter.

GDPR

Här hittar du information om hur Kungsbacka-Hanhals församling hanterar personuppgifter.