Foto: Magnus Palmstierna

Konfirmation 2019-06-15

I lördags var det strålande sol och fullsatt i Kungsängens kyrka.

Dagen började redan kl 09.00. Konfirmanderna samlades tidigt för att ta den traditionella gruppbilden.

Sexton ungdomar samlades kring altaret och konfirmerade sitt dop genom att ta emot bön, handpåläggning och sedan sändning. Innan dess hade de framfört ett drama, en modern tolkning av "Den barmhärtige Samariten" med tillhörande reflexion och sång. Ytterligare 2 sånger framfördes under gudstjänsten liksom att de nykonfirmerade delade ut nattvarden. Ledarna framförde förbön med ljuständning, assisterande Ledare Katja och Johannes höll tal till konfirmanderna. Efter avslutad gudstjänst var det mingel på gräsmattan där det fotograferades livligt. Tillbaka i Klockargården höll kyrkvärdarna Amelie och Margrit i Bibel och Psalmboksutdelning.

Anette Palmstierna, präst.