Skolkyrkan vill vara ett stöd för elever i skolan
Foto: Karolina Braun

Skolkyrkan

Skolkyrkan finns till för eleverna på skolorna i vår kommun men kan också fungera som en resurs för skolan. Genom vår närvaro hoppas vi kunna bidra till ett positivt klimat, både i skolan och samhället.

Skolkyrkan är ett ekumeniskt projekt mellan Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan inom Kungälv och Ytterby. Skolkyrkan finns regelbundet på Thorildskolan, Munkegärdeskolan och Ytterbyskolan. Vi  går runt på rasterna och pratar med eleverna, ordnar tävlingar och finns tillgängliga för samtal. Vi vill också vara en resurs för skolan som sådan. Här är några exempel på vad Skolkyrkan erbjuder:

  • Temadagar Skolkyrkan vara en resurs vid temadagar kring religion eller etiska frågor

  • Lektionsmedverkan: till exempel ge inifrånperspektiv i hur det kan vara att vara kristen. På Mimers Hus har Skolkyrkan även varit med och ansvarat för lektioner i ”respektfullt bemötande”.

  • Elevens val: En möjlighet att samtala mer fördjupat om värdegrunds- och livskunskapsfrågor är att göra det inom ramen för elevens val. Skolkyrkan är gärna med och arrangerar sådana kurser och samlingar.

  • Samarbetsövningar: Skolkyrkan har tidigare arrrangerat en "samarbetsbana” utomhus för SÅ 7 på Thorildskolan och gör gärna det på fler skolor.

  • Krishantering: Ibland drabbas enskilda och grupper av kris. I kyrkan finns en stor erfarenhet av att hjälpa och stötta i sådana situationer. Vi finns tillgängliga för samtal och stöd och ställer naturligtvis även våra lokaler till förfogande.

  • Studiebesök: Kyrkan har alltid haft en stark ställning i samhället och präglat mycket av samhällslivet (på gott och ont). Kyrkans inflytande minskar dock och det finns många ungdomar som aldrig varit i en kyrkobyggnad. Vill ni komma på studiebesök hjälper vi gärna till med guidning.

  • Påskvandring: Påsken är den centrala högtiden för alla kristna kyrkor världen över och en del av vårt kulturarv. Varje vår arrangerar kyrkorna i Kungälv påskvandringar i Kastalakyrkan. Dessa riktar sig till SÅ 7 och har till syfte att berätta om varför vi firar påsk.

  • Café: I Munkegärdekyrkan bedrivs caféverksamhet som riktar sig mot högstadieskolorna. Dessa besöks varje vecka av flera hundra elever.

Mer information

David Hermansson, församlingspedagog i Kastala, telefon 0303-377034 
Mattias Wodlén, församlingspedagog i Ytterby, telefon 0303-377067