Foto: Karolina Braun

Sorgegrupp för föräldrar

Du som har mist ett barn är välkommen med i en sorgegrupp för föräldrar. Här kan du dela tankar och känslor med andra som är i samma situation.

Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan inbjuder till en sorgegrupp för dig som mist ditt barn. Här får du bearbeta sorgen genom att dela tankar och känslor med andra i samma situation. Erfarenheten visar att det kan få betyda mycket.

För mer information om aktuella grupper, hör av dig till
Sjukhuspräst Per-Olof Holm 073-707 70 21.