Dop i Örgryte gamla kyrka.
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Nu kan vi vara ännu fler i kyrkan

Nya lättade restriktioner från 1 juli gör det möjligt att ytterligare öka antalet deltagare i våra gudstjänster. Det gäller även dop, vigslar och begravningar. Nu finns det också möjlighet att boka en del av våra församlingslokaler för dop- och begravningskaffe igen.

Restriktionerna fortsätter att lätta i Sverige vilket märks tydligt i våra kyrkor. Efter ett halvår med högst åtta deltagare vid gudstjänster, ökade maxantalet till 50 personer från 1 juni.
– Det har varit väldigt glädjande att se kyrkbänkarna fyllas på, säger kyrkoherde Mikael Isacson.

Redan nu är det dags för nya steg när regeringen från och med 1 juli lättar restriktionerna ytterligare. Nu finns möjlighet att vara 300 personer inomhus med anvisade sittplatser. Detta innebär att våra gudstjänster kommer att kunna öka antal deltagare, exakt hur många som kan samlas ser olika ut för våra kyrkor.
– Ingen av våra kyrkor är så stor att det ryms 300 deltagare, eftersom det fortfarande ska vara en meter mellan varje sällskap, säger Mikael Isacson.

I Kastalakyrkan är det därför fortsatt 50 deltagare som gäller, medan deltagarantalet i Kungälvs kyrka ökar till 75 och Ytterby öppnar för 90 deltagare. I församlingens minsta kyrka, Munkegärde kyrkan ökar antalet deltagare till 15, och där är det fortsatt föranmälan som gäller.

Begravningar har under vintern och våren fått ha 20 deltagare utöver personal. Den gränsen gäller även tills vidare i Bergsalen, medan det vid begravningar i kyrkorna är de höjda deltagarantalen som gäller.
Det senaste året har en del par valt att skjuta på sin vigsel och andra har avvaktat med att döpa barn – på grund av att så få har kunnat vara med vid högtidligheterna. De nya höjda deltagarantalen gäller också för dop och vigsel och de senaste veckorna har det varit ett högt bokningstryck på mejl och telefon.
– Nu finns det ett fåtal tider för vigslar och dop kvar under sommaren, säger förvaltningsassistent Elisabet Landgren.

Drop in-vigsel i Maria Magdalena kyrka, Stockholm
Många par har avvaktat med att boka vigsel i väntan på att få vara fler i kyrkan. Så vänta inte med att boka tid! Foto: Magnus Aronson /Ikon

Från och med 1 juli är det även möjligt att återigen boka en del av våra församlingslokaler för dop- och begravningskaffe. Bokningen görs via expeditionen, som under sommaren håller öppet mån-fre kl. 10-12.

De dubblerade gudstjänsterna i Ytterby och Kastalakyrkan fortsätter under sommaren och likaså livesändningarna från kyrkorna. Under hela sommaren fortsätter Kastalakyrkan att fira klockstapelmässa utomhus varje tisdag kl. 12.00.
– Det är en glädjefylld sommar som ligger framför oss. Kyrkan är till för att ha sina dörrar öppna, inte stängda, säger Mikael Isacson.