Foto: Eva Miles

#kyrkanochjag: Mitt engagemang gör skillnad

Eva Miles engagemang för internationella frågor startade när hon själv fick personlig kontakt med en familj i Zimbabwe. Sedan dess har engagemanget lett henne ut på flera resor. Senast i höstas då hon besökte Burma/Myanmar.

Jag heter Eva Miles och är engagerad i Kungälv-Ytterby församlings internationella grupp. Vi stöttar Svenska kyrkans internationella arbete både genom information om hur det ser ut i världen och genom att samla in pengar. Vi ordnar till exempel försäljningar och brödauktioner och bjuder in föredragshållare – och så har vi också god gemenskap i gruppen. Här är vi flera som brinner för samma sak, och genom att vi är några stycken kan vi faktiskt också göra skillnad.

Mitt engagemang för internationella frågor startade i slutet av 80-talet. Då jobbade jag med barn och ungdomar inom Svenska kyrkan i Biskopsgården. Vi fick då möjlighet att ta emot två volontärer från Zimbabwe och jag fick lära känna dem. På den tiden var Zimbabwe ett blomstrande land med stor framtidstro. När volontärerna reste hem igen trodde vi nog att vi aldrig skulle få se dem igen.
Men fem år senare fick jag och min kollega Kerstin möjlighet att besöka landet. Vi fick då återse våra volontärer och bo hemma hos en familj som var släkt med en av dem. Då märkte vi att det började bli sämre i landet. Pappan i den familjen blev så småningom uppsagd och familjen såg ingen framtid för sina barn. Under årens lopp har jag följt familjen och på så vis väcktes ett personligt engagemang hos mig.

Mitt internationella engagemang har sedan dess tagit mig ut i världen. Hösten 2018 var jag med på en resa till Burma, eller Myanmar som landet nu kallas, en resa som arrangerades av internationella rådet i Göteborgs stift. Här besökte vi bland annat Irrawaddyflodens delta. Här inträffade 2008 en cyklon som tog ca 100 000 människors liv. När vi kom dit 10 år senare berättade människorna hur de fått hjälp av Lutherska världsförbundet, som Svenska kyrkan stöttar, att resa sig starkare efter katastrofen. Från fokus att först hitta överlevande och få mat och tak över huvudet handlade det sedan om psykosocial stöttning, hjälp att organisera sig och få en försörjning. De hade byggt en ny fin skola och tyckte att allt i byn fungerade mycket bättre nu.

Vi fick också besöka byar i Mandalayområdet där ekumeniska organisationen ECLOF hjälper människor att hitta resurser, formulera framtidsdrömmar och sedan ordna lån till förmånliga villkor. Det kunde t.ex. handla om ett jordbruksprojekt eller att man ville få elektricitet till byn. Jag frågade två kvinnor där vad elektricitet skulle betyda för dem och deras svar gjorde starkt intryck på mig: ”Då skulle mina barn kunna studera”. I Myanmar blir det alltid mörkt tidigt på kvällen och är därför svårt att läsa utan bra ljus.

Det vi också såg på resan är att människorna är fattiga, trots att landet borde vara ett av världens rikaste länder. Många ägnar sig åt jordbruk, men det är svårt att få bra betalt för sina varor. Militären äger det mesta och betalar urusla löner, i värsta fall betalas lönen ut i opium. Det som inte är så känt är att det finns ca 6-7 procent kristna i landet och Svenska kyrkan stöttar missionen genom bidrag till MTI, Myanmar Theological institute, som utbildar präster och pastorer i landet.

Att kyrkan engagerar sig för rättvisefrågor är nödvändigt eftersom det faktiskt är ett uppdrag som Jesus har gett oss. Vi behöver bry oss om andra. Det finns också en fördel i att vi är en världsvid kyrka: Om det inträffar en katastrof finns redan en organisation på plats som känner till infrastruktur och var behoven är som störst. Men hjälpen kan inte ske utan ekonomiska bidrag. Även om inte jag kan göra mycket, kan jag ändå göra något som kan bidra till att fler kan få det bättre. Jag har sett vad pengarna går till och är glad och stolt över att vara en del av det arbetet.

Eva Miles
berättat för Karolina Braun

---

På skärtorsdag 18 april kl 11 i Ytterby församlingshem berättar Eva Miles mer om sin resa till Myanmar. Då är det Öppen mötesplats med kaffe från kl 10, föredrag kl 11 och därefter middagsbön och lunch. Välkommen!

---
Texten är också publicerad i Kyrkobladet, Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby, nr 1 2019.